Протезирование на Балке на импланте Bauer′s 6 ед., циркон