Виготовлення тимчасової коронки 2-го порядку, ПММА