Виготовлення тимчасової коронки 1-го порядку, Structure