Седація Пропофол+Закис азоту, доросла, кожна наступна година