Розрахунок заломлюючої сили інтраокулярної лінзи, розрахунок ІОЛ