Первинна діагностика з консультативним висновком лікаря для пільгових категорій