Первинна консультація реабілітолога з дігностикою стану хребта