Факоемульсифікація з імплантацією інтраокулярної лінзи Hanita Bunny Intensity